Aktivit humanitárního a charitativního smyslu je potřeba stále více

Na vytváření občanské společnosti, kterou chceme nejen my mladí, by se měla podílet především naše vláda.

Aktivit humanitárního a charitativního smyslu je potřeba stále více, ale bohužel většina lidí v naší společnosti nevytváří tuto podporu vůbec, a nebo jen materiálně. Materiální podpora však není hlavní formou pomoci a rozvoje humanitárního myšlení. Na vytváření občanské společnosti, kterou chceme  nejen my mladí, by se měla podílet  především  naše vláda. Také by vláda měla více podpořit vzdělávání našich dětí jak pomáhat druhým. Nejlepší charitou je,  když se lidé a jejich děti zapojí do takové činnosti, kde jde nejen o darování peněz, ale i o aktivní účast, protože čin má největší hodnotu. Domnívám se proto, že nejvýznamnější aktivitou jsou dobrovolnické akce, které by měly vznikat a rozvíjet se podle potřeb společnosti, např. podpora vzdělávání dětí ze sociálně slabších rodin,  práce s osobami sociálně vyloučenými, ale i podpora stáří a další služby, které chybí v systému. Humanitární a charitativní aktivity nesmějí být využívané k podpoře získávání hlasů, jak jsem mohla zaznamenat u některých politiků, kteří si kupují své hlasy za státní peníze od seniorů. Především politická vláda by měla být vzorem a příkladem v humanitárních a charitativních aktivitách za účelem pomoci, což by se mělo odrazit i v dalším rozvoji naší občanské společnosti. Přeji všem krásné adventní období plné lásky a vzájemného pochopení, a klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Kateřina Zeka Dombiová)

22. 12. 2017