Jak jsme spokojeni se způsobem, jakým městská část zajišťuje občanské obřady?

Zdá se tedy, že prostoru ke zlepšení v oblasti svateb již mnoho není, snad až na webový rozcestník na úředních stránkách městské části...

Sama jsem na Novoměstské radnici vstoupila ve svazek manželský během povodní a tak se můj osobní zážitek řadí díky těmto okolnostem spíše do nově vyhlášené soutěže „Jak jsme se brali v Praze2“. Kvituji s povděkem, že se od té doby výrazně rozšířila nabídka alternativních svatebních míst i ochota úřadu následovat svatebčany na netradiční místa. I kolegové zastupitelé, kteří mají právo oddávat a toto privilegium vykonávají s velkým respektem a zodpovědností, si spolupráci s matrikou velmi pochvalují.


Zdá se tedy, že prostoru ke zlepšení v oblasti svateb již mnoho není, snad až na webový rozcestník na úředních stránkách městské části. Sice dostáváme coby městská část ceny za WebGis, ale pokud hledáte informaci o tom, které termíny jsou ty vhodné, zeptejte se raději svého oblíbeného vyhledávače než úvodní stránky webu Prahy 2.


Naproti tomu obřad vítání občánků jistě nějaký rozkvět ještě čeká.. Tento nadmíru radostný a zcela dobrovolný obřad nemá ani alternativní prostory (Novoměstská radnice dle mého lépe vyhovuje požadavkům svatebčanů než miminek..), ani pravidelné termíny, ze kterých by bylo možno si vybrat (v současné době jsou termíny cca jednou za dva měsíce, což dle mého názoru není optimální). Bohužel při něm ani není k dispozici kolébka, jak tomu je na mnoha jiných městských částech... zkrátka občánkům do budoucna větší zdar!

 

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Renata Kašická)

15. 8. 2017