„O nažraném vlku a celé koze“

Které akce považujeme za nejvýznamnější pro oživení veřejného prostoru v Praze 2? Nalezení konsensu na využití veřejného prostoru, jenž má splňovat podmínky přístupnosti i atraktivnosti a upevňovat soudržnost společnosti, tedy není jednoduché.

Praha 2 je výjimečná a kontroverzní v několika směrech. Na plošně nejmenším prostoru je nejhustěji osídlená (11 765 ob./km2, přičemž celopražský průměr činí 2 500). Patriotizmus starousedlíků zcela logicky koliduje s narůstajícím počtem cizinců (více než 1/5), kteří pochopili, že jde o rezidenční čtvrť. Nalezení konsensu na využití veřejného prostoru, jenž má splňovat podmínky přístupnosti i atraktivnosti a upevňovat soudržnost společnosti, tedy není jednoduché.

Stručně řečeno: co je dobré pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému. Partikulární zájmy občanů, podnikatelů i dílčích skupin se navíc musí podřizovat infrastruktuře a památkové ochraně. Radniční rozhodnutí v tomto směru proto někdy připomínají styl „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Na jedné straně podporují celospolečensky kladně vnímané akce (vžité trhy na náplavce, Jarmark u Ludmily, Zažít město jinak, Hudba nejen pro seniory, Vinobraní aj.), na druhé straně „vymetly“ z Náměstí Míru a I.P. Pavlova pouliční produkci, která by při dodržování vyhlášky nemusela nikomu vadit. Vždyť kvalitní veřejná prostranství by měla poskytovat prostor pro co největší škálu dobrovolných činností a iniciativ. Zarputile zároveň také opomíjejí participaci obyvatel na tak závažných rozhodnutích, jako je připravovaná revitalizace Karlova náměstí, i když magistrát prostřednictvím IPR k tomu dokonce nabízí renomovaný Manuál, kde se dozvíte, že to není o více vyjících vlcích, nebo více mečících kozách.

 

 

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Karel Stibor)

15. 5. 2017