Rozšíříme ostrahy parků v Praze 2 i na další plochy zeleně?

Konzultujme toto téma s občany!

Jste pro rozšíření ostrahy parků v Praze 2 i na další plochy zeleně?

V zásadě ano. Na začátek tohoto tématu vybraného redakční radou, je nutno na úvod informovat čtenáře pro jakou skupinu parků naše městská část nechává zajišťovat strážní a ochranou službu. Jedná se o parky Havlíčkovy sady, Folimanku, Karlovo náměstí a veřejná dětská hřiště v Riegrových sadech a U Vodárny. Služba ostrahy by měla být komplexní a zajišťována jedním dodavatelem na základě výběrového řízení pro letošní rok, s přihlédnutím získaných zkušeností z minulých let. 

Pracovníky strážní a ochranné služby poznáte dle jednotného stejnokroje s identifikační visačkou. V parku Folimanka je můžete potkat i se služebním psem. Dále budou také pracovníci dodavatelské firmy zajišťovat půjčovaní sportovních potřeb v uvedených parcích a dětských hřišť, kromě parku na Karlově náměstí.

Nyní k uvedené otázce rozšíření ostrahy na další plochy zeleně. Toto téma by mělo být hlavně konzultováno s našimi obyvateli a jejich zkušenostmi z návštěv uvedených parků a s kvalitou nabízeních služeb ostrahy. Ať už se jedná o ochranu proti ničení zeleně a květeny, mobiliáře parků, vandalismu a nepřístojného chovaní. Ale hlavně o bezpečí nás samotných, návštěvníků parků. Na základě těchto poznatků je možno diskutovat o dalším rozšíření ostrahy ploch zeleně.

 

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Mark Fleischer)

15. 4. 2017