Farmářské tržiště na Tylově náměstí

Jak si představujeme jeho budoucnost?

Úvodem mi dovolte za sebe i kolegy popřát čtenářům všechno dobré do nového roku.

Farmářské trhy na Tylově náměstí jsou příjemným zpestřením nabídky zboží a služeb a zároveň hezkým místem setkávání občanů naší MČ Praha 2, která před lety vynaložila značné úsilí i množství peněz (6,5 milionu korun proti plánu 1,5 mil) na zvelebení a úpravu střední osy náměstí tak, aby byl vytvořen vhodný prostor pro tuto akci. Až potud je (možná) všechno v pořádku, skoro na pochvalu a poděkování.

Při hlubším pohledu však lze zjistit, že v souvislosti s Farmářskými trhy na Tylově nám. existují i nesrovnalosti. Dnes již dobře zavedené trhy MČ zdarma (!) od samého počátku (r.2011) pronajímá společnosti FarmProMarket, která díky tomu vydělává 5 let slušné peníze. Nulový nájem pro FarmProMarket snad šlo chápat v úplných počátcích trhů, ale rozhodně ne z dlouhodobého hlediska a už vůbec ne dnes, v době, kdy je navíc třeba pětiletou smlouvu na pronájem tržiště obnovit a kdy se Rada MČ Praha 2 viditelně zdráhá vypsat otevřené výběrové řízení na nájemce tržiště. Nájemce dnes inkasuje od trhovců značné částky (cca 1 tis. Kč bez DPH za stánek a den), přičemž nájemcovy veškeré náklady jsou max. poloviční, spíše i méně.

Rada MČ Praha 2 by měla přísně dbát na transparentnost výběru nového nájemce tržiště, který by určitě měl MČ finančně přispívat a postupně tak pomalu umořovat původní investici z rozpočtu MČ. Úřední deska zatím bohužel mlčí.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Milan Harmáček)

23. 1. 2017