Praha 2 zakládá akciovou společnost

Co očekáváme od změny systému správy obecního majetku prostřednictvím akciové společnosti založené městskou částí?

Jednotný přístup, pořádek, sjednocení procesů, nižší operativní a investiční náklady, vyšší transparentnost a operativnost, přehledné hospodaření, kvalitní reporting, moderní a efektivní poskytování služeb jak nájemcům tak “vlastníkům“, tedy městské části Prahy 2.

Sjednocením správy majetku od 4 poskytovatelů pod jednoho, vznikají pro výše uvedené ideální podmínky. Jeden SW, jednotné procesy, jeden kontrolní mechanismus a jeden odpovědný manažer. Předpoklady jsou vytvořeny velmi dobře.

Nyní bude záležet pouze na kvalitě práce managementu a kvalitě kontrolních činností. Tedy jak dozorčí rady, tak hlavního a jediného akcionáře, tedy městské části Prahy 2.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Jiří Krejčí)

14. 11. 2016