Co bychom chtěli prosadit ve školství v Praze 2?

Školství má být primárně apolitické. Školy a školky by v žádném případě neměly trpět změnami v obsazení ZMČ napříč volebními obdobími.

Když jsem se zamýšlel, jak odpovědět na takto formulovanou otázku, dlouho nepřicházely žádné konkrétní nápady. Školství má být primárně apolitické. Školy a školky by v žádném případě neměly trpět změnami v obsazení ZMČ napříč volebními obdobími. Politické strany (či hnutí) musí v této oblasti jednotně a zodpovědně spolupracovat, ne honit politické body. Jde přeci o budoucnost našich dětí. Formování jejich osobností nesmí být ovlivněno žádným režimem či vládnoucí garniturou.

Bohužel, situace je trochu jiná. Pozoruji, že politika v oblasti školství hraje nemalou roli a nenápadně tahá hlavně za ty „více viditelné nitky.“ Někdy navíc do hry vstupují i osobní spory, což je velmi smutné. To by se stávat nemělo, protože v konečném důsledku se to vždy dotkne právě dětí a kvality jejich vzdělávání. A netýká se to pouze komunální politiky, nýbrž i magistrátní a celorepublikové. Nejtenčí led bývá samozřejmě v otázkách týkajících se peněz a dotací. Městská část musí hospodařit s přidělenými prostředky, kterých opravdu není mnoho, a z vlastních zdrojů tento problém jen málo kompenzuje.

Proto mi dovolte přeformulovat otázku, aby zněla „Jak by zastupitelé Prahy 2 mohli zlepšit podmínky ve školství?“ V tu chvíli již dokážu odpovědět.

Nejpalčivějším problémem jsou samozřejmě již zmíněné finance. Abychom pro své děti získali a udrželi nejlepší učitele, je třeba se soustředit zejména na jejich platy a důstojné pracovní podmínky. Zastupitelé by měli apelovat na své magistrátní a vládní kolegy, aby na školy a školky dostaly více peněz ze státního rozpočtu. Tyto prostředky pak musí skutečně spravedlivě rozdělovat. Za důležité považuji též lepší propojení praxe a teorie, například určitým zvýhodněním subjektů, které by nabídly dětem možnost vyzkoušet si probíranou látku ve skutečném provozu.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Jan Kolář)

9. 5. 2016