Developerský projekt v ulici Pod Zvonařkou na Praze 2 ještě nemá vyhráno

Opoziční zastupitelé na Praze 2 podali stížnost na kontrolní odbor Magistrátu hlavního města a požádali starostku Prahy 2 Janu Černochovou o pozastavení výkonu usnesení Rady Prahy 2 ve věci developerského projektu na Zvonařce. Radní na Praze 2 se rozhodli tento projekt podpořit i přes nevůli nejen občanů, ale také většiny zastupitelů.

Praha, 25.1.2016 - Opoziční zastupitelé na Praze 2 podali stížnost na kontrolní odbor Magistrátu hlavního města a požádali starostku Prahy 2 Janu Černochovou o pozastavení výkonu usnesení Rady Prahy 2 ve věci developerského projektu na Zvonařce. Radní na Praze 2 se rozhodli tento projekt podpořit i přes nevůli nejen občanů, ale také většiny zastupitelů. Podle opozičních stran –Strany Zelených, KDU-ČSL, ANO a ČSSD ovšem jednali nejen amorálně, ale především v rozporu s právem.

„Pochybnosti o tom, že Rada MČ Praha 2 postupovala v souladu se zákonem máme nejen my, opoziční zastupitelé, ale k žádosti o pozastavení výkonu předmětného usnesení rady se připojil i jeden ze zastupitelů koalice. Žádost adresovanou starostce podepsalo tedy celkem 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 2“, říká Otto Schwarz, předseda Klubu zastupitelů KDU-ČSL.

Dne 14.12.2015 Rada MČ Praha 2 pod vedením starostky Jany Černochové, v níž zasedá i nově zvolená první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, přijala usnesení „K předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení "Bytový dům Zvonařka" a ke studii záměru rekonstrukce a zachování objektu roubenky“, včetně návrhu smlouvy mezi městskou částí a investorem. Rada tak učinila v rozporu s platným právem a proti vůli více než 1700 občanů, kteří podepsali petici proti výstavbě.

Městská část se tímto usnesením předem smluvně zavazuje vzdát se svého práva uplatnit případné námitky v územním řízení, přestože v jeho rámci může dojít k podstatným změnám v projektové dokumentaci. Podle obecné právní teorie ale není možné vzdát se smluvně svých práv do budoucna, protože by to bylo v rozporu s účelem pro která jsou práva stanovena. Takovéto vzdání se práva je obzvlášť alarmující, pokud toto právo vzniklo za účelem hájení veřejného zájmu,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Strany Zelených Jan Hruška.

Předmětné usnesení bylo navíc přijato v rozporu se zákonem o Hlavním městě Praze. Rozhodovací pravomoc v dotčené věci si totiž dne 7.12.2015 vyhradilo Zastupitelstvo MČ Praha 2 (§ 94 odst. 3 zákona o hl. m. Praze). „Sice nikoli přijetím samostatného usnesení o vyhrazení si pravomoci ve vazbě na dotčenou věc, ale implicitně tím, že tuto záležitost v rámci řádného bodu programu navrženého Radou MČ Praha 2 projednalo a bylo o ní hlasováno. V situaci, kdy zastupitelstvo dostatečně projevilo svoji vůli se touto záležitostí ve zbytkové působnosti samo zabývat, není nadále možné, aby v takové věci rozhodoval jiný orgán,“ doplňuje Petr Novotný, předseda zastupitelského klubu ANO Praha 2.

O Praze 2 se léta tradovalo, že se jedná o jednu z mála městských částí, kde vládne slušnost. Bohužel za pouhý jeden rok, co jsem se stal zastupitelem, dělá vládnoucí koalice pravý opak. Začalo to, když starostka vystoupila na demonstraci neonacistů, pokračovalo přes vyloučení opozice z jednání Rady, odsouhlasení prodeje bytu jedné z radních s několikamiliónovou slevou až k protlačení tohoto velice pochybného projektu. Praha 2 za poslední rok urazila cestu některých jiných městských částí, kde se již ODS a její záliby v developerských akcích občané zbavili. Doufám, že si to lidé budou pamatovat a především, že zvítězí zdravý rozum a projekt na Zvonařce zmizí na smetišti dějin,“ dodává předseda Klubu zastupitelů ČSSD Michal Tobrman.

Další informace:

Otto Schwarz
Předseda Klubu zastupitelů KDU-ČSL Praha 2
601357091
ottoschwarz@seznam.cz

Jan Hruška
Předseda Klubu zastupitelů Strany Zelených Praha 2
602253702
hruhon@seznam.cz

Michal Tobrman
Předseda Klubu zastupitelů ČSSD Praha 2
731462730
tobrman@gmail.com

Petr Novotný
Předseda Klubu zastupitelů ANO Praha 2
601392681
praha2@anobudelip.cz

26. 1. 2016