Odpověď na interpelaci Hany Čápové, občanky městské části

"Bude prodej bytů pokračovat podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako dosud?"

Zkrácený text interpelace:

"Ještě jednou hezký večer ... Chtěla bych se zeptat, bude prodej bytů pokračovat podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako dosud? Za druhé, pokud ano, kdy přijde na řadu byty, jejichž privatizace nebo prodej měl být hlasován 30. května? Za třetí pokud ne, co se bude měnit a proč na těch pravidel podmínkách prodeje. A za čtvrté, my jsme splnili totéž, co ti, kteří ty byty již koupili. Vlastně jsme do toho vstupovali ve stejnou dobu a najednou se mají podmínky pro nás změnit. Není to věc, která by se dala náhodou napadnout u soudu jako nerovný přístup? Děkuji."

 

Vážená paní Čápová,

 

jako předseda zastupitelského klubu hnutí ANO reaguji na Vaši interpelaci z 8. zasedání zastupitelstva Prahy 2, kterou jste se obrátila na všechny předsedy zastupitelských klubů.

Ve své interpelaci se ptáte, zda budou prodeje bytů pokračovat dle stejných pravidel, pokud ano, tak kdy přijdou na řadu byty, které měly být hlasovány 30.5.2016 na zastupitelstvu, a dále zda se něco bude měnit na pravidlech prodejů, a zda se náhodou nejedná o nerovný přístup napadnutelný u soudu.

Musím bohužel konstatovat, že všechny Vaše dotazy by měly být směřovány spíše na předsedy koaličních zastupitelských klubů, jelikož je to právě koalice (ODS+OSB+TOP 09), která v současné chvíli rozhoduje o všech bodech, které dotazujete.

Zástupci hnutí ANO jsou v zastupitelstvu Prahy 2 teprve od podzimních voleb v roce 2014 a jako takoví se nemohli účastnit ani výběrů domů a bytů určených k privatizaci, a ani pravidel, podle kterých dochází k prodejům. Z tohoto důvodu mi proto dovolte reagovat pouze v obecné názorové rovině.

 Předně je si třeba uvědomit, kdo, co a komu prodává. Jedná se o majetek (domy a byty), který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a je svěřen do správy městské části Prahy 2. Prodej je pak uskutečňován nájemcům v těchto bytech, kdy příjmy z prodejů zůstávají městské části.

Nájemce nemá v žádném případě žádný nárok či jakékoliv automatické právo na to, aby si mohl byt, ke kterému má nájemní smlouvu, koupit. Jedná se výlučně o dobrovolné rozhodnutí vlastníka (v tomto případě spíše správce s charakterem práv blížících se právu vlastnickému), zda daný prostor prodá a za kolik.

 Od začátku stávajícího volebního období upozorňuji společně s kolegy na to, že celý systém prodejů je nesprávně nastaven. Bohužel, stávající vedení radnice má dostatek sil na to, aby v započatých prodejích způsobem, jak činí, pokračovalo.

Při projednávání prodejů se ukazuje, že seznamy domů určených k prodeji byly sestaveny mnohdy podivně, že domy, které na nich jsou, nesplňují kritéria domů, které by tam měly být, apod.

Samotná přijatá pravidla jsou pak naprostou ostudou jakéhokoliv dvoustranného smluvního vztahu, kdy nájemcům MČ Praha 2 dovoluje čerpat slevu za konání, které by mělo být v daném smluvním vztahu automatické a je dokonce jednou z povinností smluvních stran. Díky tomu tak nájemci mohou koupit byt a až 43% slevou oproti ceně posudkové.

Tím se dostávám k nejzávažnějšímu problému prodejů. A tím je cena, za kterou jsou prodeje realizovány. V současné chvíli poptávka po bytech v Praze značně převyšuje jejich nabídku. Pro území Prahy 2 tento stav platí již dlouho a neměla na něj vliv ani tzv. ekonomická krize. Tržní cena za m2 bytu na území Prahy 2 se pohybuje řádově v rozmezí 65 - 120 tis. Kč. (v závislosti na poloze, lokalitě a stavu bytu).

Cena za m2 dle znaleckých posudků, které si MČ Praha 2 nechala zpracovat, uvádí ceny v rozpětí cca 35 - 45 tis. Kč. Již tato skutečnost je velice podivnou a v současné chvíli by se jí měl zabývat kontrolní výbor. Z této, již tak nízké, a trhu neodpovídající ceně jsou pak poskytovány další slevy až 43 %.

Jako nájemník mající za takovou cenu možnost odkoupit byt jistě nelze protestovat, nicméně optikou řádného hospodáře s obecním majetkem je to trestuhodné a nezodpovědné hospodaření. O to více mě pak překvapuje suverenita a mnohdy agresivita některých vystupujících nájemníků na zastupitelstvu, s jakou se domáhají odkupů a své obrovské výhody (kterou oproti všem ostatním obyvatelům Prahy 2, kteří buď bydlí u soukromníka či si svůj byt museli koupit za „plnohodnotnou“ cenu, mají). Proto se sluší zopakovat – na možnost byt odkoupit není žádný právní nárok. V bytě u soukromého vlastníka (firmy či fyzické osoba) by to bylo obdobné.

A to, zda mají nájemci morální nárok byty odkoupit. Pakliže jim to někdo slíbil, asi ano. Zde se ale skutečně musíte bohužel obrátit na politické subjekty, které v alibistické snaze nahnat politické body naslibovaly tzv. „hory doly“ a nájemníky tak uvrhly v očekávání a naději.

Pokud by bylo jen na rozhodnutí zástupců ANO, prodeje by byly realizovány za zcela jiných podmínek, jiným způsobem a za jiné ceny, takové, které více odpovídají danému místu a času.

 

S pozdravem

 

JUDr. Petr Novotný

zastupitel MČ Prahy 2

zastupitel hlavního města Prahy  

předseda zastupitelského klubu ANO Praha 2

předseda oblastní organizace ANO Praha 2

25. 7. 2016