Investice do dětí je vždy smysluplná!

Odpovídáme na otázku: Považujete nízkoprahová centra za přínos, nebo je vnímáte spíše jako problematická?

Na naší městské části fungují v podstatě dvě zařízení tohoto typu. Prvním jsou kluby, které provozuje DDM P2. Tyto kluby jsou přístupné všem a zdarma, jsou tak vítanou alternativou pro děti, jejichž rodiče jim nemohou zajistit kroužky či jiné placené aktivity. Z mého pohledu nejprospěšnější je pak pořádání letního tábora - pobyt v přírodě s celodenním programem znamená pro tyto děti  často jediné prázdniny. Kéž by mohlo DDM pořádat více než jeden turnus- vždy je totiž okamžitě beznadějně obsazený.

Druhým typem zařízení je tzv. nízkoprahové centrum, které od loňska funguje v Nuslích. Klub Beztíže2 cílí na ještě trochu jinou klientelu- nejedná se pouze o nízkopříjmovou skupinu, ale především o skupinu tzv. rizikovou, ohroženou. Práci streetworkerů, kteří se nefixují pouze na oblast Folimanky, ale čas od času zorganizují akce např. na hřišti U vodárny, je potřeba ocenit. Je vidět, že již mají bohaté zkušenosti ze své domovské Prahy 3. Umí děti zaujmout a nabídnout jim to nejdůležitější- alternativu a vzor, se kterým se mohou identifikovat. Tato centra tak znamenají jednoznačně přínos pro oblasti, ve kterých fungují, jelikož včasnou intervencí se naopak předchází další „problémovosti“. Dosavadní podporu Beztíže2 prostřednictvím dvou přímých dotací - byť ve výši 1,5 mil - tedy považuji za jednu z těch smysluplnějších „investic“.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autorka Renata Kašická)

27. 8. 2016