Jak hodnotíme dotační politiku radnice?

"Dotační politika je věc ošemetná," odpovídá autorka publikovaného textu...

Dalo by se říci, že se dotační politika dá hodnotit v podstatě kladně. Podporuje spoustu smysluplných projektů či organizací, které by bez dotací obecně měli jen malou šanci na život. Nicméně pár zajímavých momentů by se zde našlo. Základní rozdělení na grantypřímé dotace má v sobě zakomponovanou jistou nerovnováhu.

Zatímco o balíku finančních prostředků určených v rámci jednotlivých oblastí na granty spolurozhoduje (alespoň formálně) i opozice prostřednictvím vyjádření svých zástupců v rámci odborných komisí, kde mají všichni členové možnost o projektech diskutovat a částky ještě v rámci celého balíku připomínkovat, v případě přímých dotací už tomu tak není. Zde má komise pouze právo „doporučit“ či „nedoporučit“, ale rozhodnutí samé již de facto přichází „shora“- o výsledku těchto doporučení si totiž pravděpodobně uděláte obrázek sami.

Je v pořádku cíleně podpořit službu, která je funkční a potřebná. Problém je, že zatímco v rámci grantu takováto služba získává částky v řádu desítek tisíc, maximálně statisíc, v režimu přímých dotací se jedná o částky až milionové! A pokud se komise pře, zda tomu či onomu projektu „ubere“ či „přidá“ nějakých deset tisíc, a na přímých dotacích pak radnice štědře „rozhoduje“, pak mi tato situace připomíná pořekadlo, že pro samé stromy není vidět les či ať se vlk nažere a koza zůstane celá.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autorka Renata Kašická)

25. 7. 2016