Jak hodnotíme rozpočet MČ Praha 2 pro rok 2018?

Zájem o rozpočet a jeho tvorbu vede k diskusi o jednotlivých kapitolách a může odhalit případné chyby.

Téma rozpočtu je vždy ožehavé. Pokaždé se najde někdo, komu aktuální podoba vadí. A víte co? Je to dobře. Z pozice předsedy Finančního výboru vím, jak je důležité, když se o rozpočet zajímají nejen radní a zastupitelé, ale i ostatní členové komisí a výborů. Zájem o rozpočet a jeho tvorbu vede k diskusi o jednotlivých kapitolách a může odhalit případné chyby. Nejen to – ne všichni rozumí všem číslům ve složitém systému financování městské části, a tak se leckdy mohou ještě před schvalováním rozpočtu vyjasnit otázky například zákonného navyšování mezd, rozpadu kapitálových výdajů v jednotlivých odborech apod. Zbytečně se pak neprotahuje schvalování rozpočtu a doba rozpočtového provizoria. A jak vnímám rozpočet na rok 2018? Dle mého názoru je připravený svědomitě a fakticky správně, za což, stejně jako loni, patří dík Komisi pro tvorbu rozpočtu. Ještě v jednom se však budu opakovat – ani po roce nezaznívá z řad zastupitelů či úřadu MČ žádný výnosově zajímavý návrh zhodnocování peněz získaných z prodejů obecních bytů. Stejně jako loni, i letos je tato skutečnost patrná v kapitole příjmů. Výkyvy finančního trhu navíc způsobují, že ani bankovní investice nepřináší očekávaný zisk. To však není chyba rozpočtu, ale zastupitelů. Především těch, kteří prodeje bytů bez promyšleného plánu následných investic prosadili.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Jan Kolář)

20. 3. 2018