Karlovo náměstí pro 21 století!

Svoji rozlohou a možnostmi, které park nabízí, může plnit obě funkce: Ať už se jedná o prostor vhodný pro pořádání společenských a kulturních akcí či relaxační a odpočinkové místo s dětským hřištěm.

Svoji rozlohou a možnostmi, které park nabízí, může plnit obě funkce. Ať už se jedná o prostor vhodný pro pořádání společenských a kulturních akcí či relaxační a odpočinkové místo s dětským hřištěm. Pěší propojení částí parku a rozšíření přístupnosti po jeho obvodu. Moderní mobiliář, vybavenost, bezpečnost a v neposlední řadě bezbariérové toalety.

Ale při současném zanedbávaném stavu úprav, nečistot a bezpečnosti obzvláště v nočních hodinách je situace parku velice tristní. Ztrácí na svém půvabu. Za posledních pár let vzniklo mnoho plánů na revitalizaci, ale žádný se neuskutečnil. Až v roce 2015 došlo k úpravě jeho obvodové části při příležitosti rekonstrukce tramvajové trati. K navazujícím změnám již nedošlo.    

Nyní se opět jedná o výslednou podobu Karlova náměstí prostřednictvím soutěže vyhlášené IPR Praha, za účasti českých a zahraničních architektonických týmů. Vítěze návrhu projektové dokumentace bychom měli znát letos v září. Rekonstrukce se odhaduje na 2 roky a předpokládané náklady ve výši 150 - 300 miliónů korun.

Je na soutěžních týmech, aby chytře skloubili zachování historické hodnoty s moderním pohledem a životním prostředím parku. Věříme, že odborná komise, ve které má zastoupení i naše městská část, vybere správné řešení pro nás občany. A představí nám Karlovo náměstí pro 21 století.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Mark Fleischer)

21. 5. 2018