Ožehavé téma - parkovací zóny!

Občas potřebuji jet s autem po Praze, jsem snad proto vinen? Zóny mi parkovací místo negarantují a neumožňují mi (téměř) parkovat mimo mou rezidenční oblast.

Byla to Praha 2 pod vedením starostky Černochové z ODS, kdo v roce 2007 zavedl modré zóny na Praze 2. Proto štvavá letáčková kampaň proti „zlému“ magistrátu, kterou radnice Prahy 2 předvedla před úpravou systému, je spíše k pousmání. Značný počet MČ má dnes zavedené zóny a díky tomu se začíná více ukazovat skoro až federalistický systém parkovací politiky MČ. Zóny mi parkovací místo negarantují a neumožňují mi (téměř) parkovat mimo mou rezidenční oblast. Jsem toho názoru, že mají-li zóny sloužit svému účelu, a tím je ochrana obyvatel Prahy před parkujícími řidiči z jiných krajů, neměly by rezidenta omezovat v možnosti se autem po Praze pohybovat a parkovat. Hnutí ANO na magistrátu je zastáncem sjednocení koncepce zón a jejich smyslu. Osobně si myslím, že ideální variantou je jedna zóna pro celou Prahu. Občas potřebuji jet s autem po Praze, jsem snad proto vinen? Majitel auta není zločinec a nemělo by tak s ním být zacházeno. S novými změnami je myšlenka sjednocení více možná.  Zároveň došlo k navýšení počtu míst, kde rezident může parkovat, a to prostřednictvím fialových zón. Řemeslník si nyní také může zaplatit krátkou dobu i na modré a rychleji vám opravit tekoucí pračku. Zbývá jediné – donutit vedení městské policie, aby si přestali jejich příslušníci hrát na odtahováky a začali zajišťovat bezpečnost a pořádek v ulicích, ostatně kvůli tomu byli zřízeni. Parkování mají nově hlídat auta s kamerami.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Petr Novotný)

20. 2. 2018