Práce Novoměstské radnice?

Třebaže se řada věcí cyklicky opakuje, na 10 zaměstnanců (vč. administrativy a údržby) a 87 základních akcí ročně, jde o úctyhodný počin, proti němuž nelze ani opozičně nic namítat.

Nabídka aktivit NR v celopražské konkurenci je otázka úvahová, nikoli věcně a obsahově měřitelná. Polyfunkčním záběrem s dvěma galeriemi, nádvořím, koncertní a obřadní síní, prezentačními prostory a restaurací je toto kulturní zařízení srovnatelné snad jen s Obecním domem, který díky současnému kvalitnímu dozoru sice hospodaří s přebytkem, ale i rozpočtem o několik řádů vyšším. Z toho pramení i jeho programová náplň (Pražské jaro, Febio fest, výstavy Ivan Lendl, Alfons Mucha aj.). Dílčí oborové kulturní instituce – divadla, výstavní síně, kluby, muzea – ať ze soukromé nebo veřejné sféry již nelze porovnávat vůbec, protože postihují jen určitou oblast a jsou závislé na zisku, nebo grantové podpoře. Novoměstská radnice dokáže komerčními, ale dobře cílenými akcemi jako „Praha pije víno“, „Festival delikátních chutí“, „Veletrh starožitností“, „Výstava nožů“ atd. navýšit roční příspěvek od zřizovatele ve výši 4 800 tis. Kč na 8 600 a podporovat tak neziskové záležitosti typu „Zlatý řez“, koncerty žáků ZUŠ, „Řemesla živě“ a pod vedením Alberta Kubišty dosáhla ojedinělého postavení. Může si dovolit kombinaci známých jmen a seskupení (Tomáš Bím, Olbram Zoubek, Harmonium Praga) s alernativní a neotřelou tvorbou. Třebaže se řada věcí cyklicky opakuje, na 10 zaměstnanců (vč. administrativy a údržby) a 87 základních akcí ročně, jde o úctyhodný počin, proti němuž nelze ani opozičně nic namítat.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Karel Stibor)

18. 6. 2018