Sociální bytová politika v Praze 2

Žádosti o bydlení budou závislé, kam se nájemné vyšplhá, takže můžeme očekávat, že za sousedy budeme mít čím dál častěji bohaté cizince.

Sociální bytovou politiku uskutečňuje Praha 2 ve čtyřech kategoriích: senioři, zdravotně postižení, sociálně potřební a mladé rodiny. Jde o podporu značnou (většinou formou 30%  slevy ze zákl. nájemného), určenou převážně pro malometrážní byty, a její přidělování je docela benevolentní, zvláště u nájemníků ze soukromého sektoru. Potud by asi bylo vše v pořádku. Problémem je, že smlouvy se uzavírají na dobu určitou a slevy jsou vypočítávány ze základního nájemného, odvíjejícího se zase od nájemného tržního (vysoutěženého), které ovšem vlivem raketového nárůstu cen nemovitostí stoupá a stoupat bude. Podle demografické studie z roku 2012, kterou si sama radnice nechala zpracovat u Sociologického ústavu AV ČR rovněž paradoxně dotacemi do bydlení seniorů dochází k nadměrnému stárnutí obyvatelstva, což se dnes již potvrzuje. To neznamená, že by se tato forma podpory měla měnit, ale finanční udržitelnost předpokládá na 930 soc. jednotek (se značnými investicemi do rekonstrukcí) minimálně 1 120 bytů, z nichž zhruba třetinu v režimu tržního nájemného. Otázka tedy zní, zda na to obec bude mít, až se rozpustí finance ze současných prodejů bytového fondu. O byty pro mladé rodiny je malý zájem, protože pravidla jsou značně redukující a pořízení vlastního bytu je pro tuto skupinu téměř science fiction, jestliže ho nezíská dědictvím. Ostatní žádosti budou závislé, kam se nájemné vyšplhá, takže můžeme očekávat, že za sousedy budeme mít čím dál častěji bohaté cizince.

23. 4. 2018