V čem vidíme klady či nedostatky letošního rozpočtu Prahy 2?

Zastupitelstvem schválený rozpočet bohužel není rozpočtem úsporným. I přes momentální nestabilitu koalice byl hladce schválen návrh se schodkem 155 mil. Kč

Na položenou otázku by šlo tentokrát odpovědět velmi krátce:

Zastupitelstvem schválený rozpočet bohužel není rozpočtem úsporným. I přes momentální nestabilitu koalice byl hladce schválen návrh se schodkem 155 mil. Kč

V loňském roce začaly v naší MČ prodeje obecních bytů se slevou až 43%. Podle mě absurdní podmínky pro získání této slevy nechme stranou. Z těchto prodejů je nyní v obecní pokladně již sedmiciferná suma, takže "lepení rozpočtových schodků" zdá se být relativně snadné. Kolik roků lze takto hospodařit zvládne (po seškrtání řady nul) spočítat i žák prvního stupně ZŠ. Zatím stále nejsou přesně vyčísleny dopady prodejů na příjmovou část rozpočtu, ale už se začíná utrácet. Peníze z prodejů obecních bytů jsou nyní brány jako samozřejmý zdroj výdajové části rozpočtu, přestože dosud není jasné, jak s nimi naložit, aby zmíněný pokles příjmů byl nějakým způsobem vyvážen.

Finanční výbor, který je poradním orgánem zastupitelstva, na svém posledním jednání nedoporučil zastupitelům rozpočet schválit. Nehledě na to, že členové FV měli po oficiálním schválení radou MČ na jeho posouzení extrémně málo času, není to pouze účelové házení klacků pod nohy těm, kteří rozpočet tvořili. Vím, že s jeho tvorbou je spojeno opravdu hodně práce a rozhodně to není práce jednoduchá. Sami někteří členové FV z koaličních stran měli k výsledné podobě připomínky. Nakonec hlasovali jednotně, což je smutné.

Jen namátkou pár konkrétních bodů: Značná část domů určených k prodeji je už nyní v soukromých rukou, přesto v rozpočtu zůstává jen minimálně pozměněná částka na provoz správních firem. Na poslední chvíli došlo též k navýšení v oblasti investic a provozních výdajů o nezanedbatelné částky v součtu v desítkách mil. Kč. Automobil za 700 tisíc korun je jen třešničkou na dortu.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Jan Kolář)

9. 5. 2016