Všechno nejlepší v roce 2018!

Čeká nás spousta práce, tak hurá do toho! Přejeme vám hodně zdraví a úspěchů, vykročme společně do nového roku tím správným směrem.

Praha 2 je velmi oblíbenou lokalitou, často i mediálně. V koalici sedí celorepublikově známé tváře, v opozici pak výrazní komentátoři a kritici. Genius loci a poloha z naší městské části dělají luxusní a stále žádanější čtvrť. Ale možná to není až taková výhra, jak by se mohlo zdát. Praha 2 stárne, Praha 2 není místem pro mladé lidi a jejich rodiny, Praha 2 začíná byt příliš drahá i pro život dlouholetých obyvatel. Noví majitele bytů jsou většinou bohatí cizinci nebo realitní spekulanti. Dlouhodobě se nedaří udělat z Prahy 2 moderní centrální čtvrť, kde by byl hlavním společenským aspektem pohodový život rezidentů. Nedaří se vyřešit otázku rostoucího počtu vozidel a jejich parkování, není hotový důstojný přístup k Hlavnímu nádraží, zapomíná se na okrajové lokality a části. Obec disponuje 2 miliardami Kč z prodejů bytů. Peníze však každým dnem ztrácí na hodnotě a není vytvořena žádná vlastnická, ekonomická ani jiná koncepce, která by zajistila jak dlouhodobou udržitelnost, tak budoucí rozvoj. Pod heslem „po nás potopa“ si koaliční strany sice upevňují své přátelské vazby na podnikatele a malé živnostníky, ale jen pro zajištění svého vládnutí. Praha 2 si zaslouží vedení, které bude více myslet na všechny své občany. Skutečně není mnoho věcí, které bychom mohli chválit. Čeká nás spousta práce, tak hurá do toho! Přejeme vám hodně zdraví a úspěchů, vykročme společně do nového roku tím správným směrem.

(Publikováno v radničních novinách Prahy 2; autor Jan Kolář)

1. 1. 2018